Circulaire economie

In het model van de circulaire economie worden materialen en producten zo lang als mogelijk gebruikt, hergebruikt, gerepareerd en uiteindelijk gerecycled.

Steeds snellere ontwikkelingen, toenemende onvoorspelbaarheid en veranderende wensen en behoeftes vragen om duurzame en innovatieve constructieprincipes. Wij werken om deze reden met de principes van:

- Design for Assembly (DFA)
- Design for Disassembly (DFDA)

Door te fabriceren met demontabele onderdelen kunnen onderdelen met verschillende levensduur eenvoudig van elkaar gescheiden worden.

Bij het ontwerpen zijn wij uitgegaan van zero waste. Het oneindig kunnen gebruiken en hergebruiken van een ORI-bee als geheel of als onderdelen - en hierdoor zowel de  economische als de technische levensduur te kunnen verlengen - maakt dat wij een wezenlijke en effectieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze leefomgeving.

De ORI-bee kan zich aanpassen in oppervlakte en indeling die past bij verschillende levensfasen.
De verschillende mogelijkheden om te schakelen met de extra modules maken het mogelijk het huis mee te laten groeien met de gezinsomvang of juist weer te verkleinen. Geheel afgestemd op de woonwensen.

De indeling is flexibel en samen te bepalen met de bewoner. Zelfs daglichttoetreding en raampartijen zijn flexibel in te delen. Met een hoge mate aan vrijheid van opstelling in haar omgeving als resultaat.

De mogelijkheid van de ORI-bee om mee te bewegen met de gebruiker resulteert in een veel langere gebruiksperiode. Passend in de circulaire economie waarin grondstoffen niet worden uitgeput en materialen opnieuw worden ingezet.

De ORI-bee kan meebewegen van  eenpersoonshuishouding naar een meer persoonshuishouding.

In samenwerking met onze partner E-wizz kan de ORI-bee onder andere door de Sun Tank zelfvoorzienend zijn op zonnekracht. Een voorbeeld voor toepasbare innovatie.

"Een product van vandaag zijn de grondstoffen voor morgen en voor de prijzen van gisteren"

Walther Stahel

De Nederlandse overheid heeft het Parijs akkoord ondertekend en geratificeerd en daaruit de volgende doelstelling overgenomen: In 2030 moet de Nederlandse CO2 uitstoot met 49% gereduceerd zijn ten opzichte van 1990, onderweg naar 95% reductie in 2050. Deze doelstelling is verankerd in de Klimaatwet en heeft als implicatie dat overheden, bedrijven en burgers gestimuleerd worden om te verduurzamen.

De bouwsector is één van de sectoren waar de potentie voor verduurzaming enorm is, maar ook de gebouwen waar mensen in wonen en werken stoten veel CO2 uit. In 2020 rapporteerde de VN dat de bouw en gebouwen verantwoordelijk zijn voor 40% van de globale CO2 uitstoot .

Kleine footprint

Een ORI-bee voldoet aan het Bouwbesluit, tegelijkertijd heeft het ca. 80% minder gewicht dan een traditioneel gebouwd huis. Minder gewicht, is minder materialen die geproduceerd moeten worden. Er zijn dus minder grondstoffen nodig. Met als gevolg een veel kleinere footprint.

Het verminderen van de vraag naar grondstoffen en beperken van de uitstoot van CO2 en stikstof staat centraal bij de ORI-bee. Bij het ontwerpen zijn wij uitgegaan van zero waste. Het oneindig kunnen gebruiken en hergebruiken van een ORI-bee als geheel of als onderdelen maakt dat wij een wezenlijke en effectieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze omgeving.

Door de unieke mogelijkheden - verplaatsen, veranderen vervangen - heeft het maken vande ORI-bee nauwelijks negatief invloed op haar te plaatsen locatie m.b.t. CO2 en stikstof depositie, doordat de onderdelen niet worden geproduceerd op die plekken waar dit een rol speelt.

Daarbij voegen wij ook nog toe dat de ORI-bee all-eletric is en de mogelijk heeft om energie en warmte op te wekken, op te slaan en zelfs te leveren.

hernieuwbare energie

De ORI-bee is volledig zelfvoorzienend op zonnekracht. Voor de opslag van thermische energie (warmte en kou) werken wij nauw samen met onze partner E-Wizz. Zij hebben een innovatieve oplossing ontworpen voor de opslag en omzet van energie binnenshuis: de Sun Tank. De Sun Tank is een wateropslag tank, die kan worden gebruikt als constructief bouwelement in vloeren of wanden en in staat is om warm water van de Virtu PVT buizen  op te slaan. Hierdoor wordt energie opgeslagen op het moment dat het goedkoop wordt opgewekt en weer teruggevoerd op het moment dat er veel vraag ontstaat. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet ontlast en krijgen particulieren regie over hun eigen energiehuishouding.

In combinatie met het warmtemanagement systeem van HeatLeap heeft de ORI-bee een uniek systeem voor comfortabele wonen en leven op basis van hernieuwbare energie.

Beknopte systeembeschrijving

Virtu Venfeld PVT buizen:

  • Opwekken van elektra en warmte;
  • Warmte kan worden gebruikt of opgeslagen;
  • Elektra kan worden gebruikt of omgezet naar warmte/kou.

Heatleap met warmtemanagement systeem:

  • Kan extra warmte maken op elektriciteit (backup in de winter);
  • Warmtemanagement Systeem zorgt voor afstemming;
  • warmtevraag en warmte aanbod.

Sun Tank:

  • Grijs water buffers voor opslag van warmte- en/of kou.

© Solid Creations B.V. All rights reserved   |   Privacy Policy en Cookiebeleid   |   Disclaimer